trojity-helixTrojitý Helix je energie, jejímž účelem je opravovat a sjednocovat energetické pole osobnosti, neboli jeho auru. Je to energie plošná, jemná a bezpečná, která nepůsobí prudké převraty v životě adepta. Dává mu naopak pocit ochrany a jistoty, tím, že zpevňuje jeho hranice.

Při kurzu Helixu student obdrží dvě zasvěcení, krystalovou mandalu, která je naladěna na to nejlepší z jeho energie, text a certifikát. Rovněž je instruován, jak Helix denně používat v kratičké, ale účinné meditaci. Energie Helixu spojuje kořenovou čakru s čakrou srdeční, takže umožňuje lepší zasazení osobnosti do materiální reality a její vztažení k srdeční čakře. Helix je rovněž použitelný k léčení jiných a výborně se kombinuje s Reiki, kterou posiluje tím, že vytváří znásobené a uzavřené energetické pole pro tuto léčivou energii. Helix rovněž napomáhá kontrole nad vlastním energetickým systémem a znemožňuje zásah cizích vampirických energií.

Zasvěcení do Helixu napomáhá identifikačnímu procesu vlastnění sebe sama a jednání nasycenému energií srdce. Dodává rovněž pocit jistoty, který pomáhá akceptovat risk emocionálních vztahů bez přílišné defenzívnosti.

Helix má tři stupně. Při prvním stupni jde o vlastnění osobního prostoru tak, jak je výše popsáno. Při druhém stupni jde o oživení a zpevnění fyzického těla, při třetím stupni o propojení kořenové čakry s čakrou druhou. Kurzy trvají několik hodin, při větších skupinách celý den. Prozatím je v Čechách k dispozici pouze zasvěcení do prvního stupně.

Trojitý Helix