Tripura-sundariOmega je energie tibetského původu a pochází od mnicha, otce Johanina. Byla zpracována do komplexního systému zasvěcování v Kalifornii Rakušanem Mattem Schoenerem v osmdesátých letech 20. století. Po jeho smrti byla převzata jeho žákyní Rosanne Amato (Florida). Shakti je v hinduizmu perzonifikací božské ženské kreativní síly, aktivní ženské energie Shivy.

Tato energie zahrnuje většinu univerzálních energií a je velmi pronikavá. Pomáhá redukovat stress, překonat chronické bolesti, odstranit staré způsoby myšlení, které způsobují nemoci a psychologické problémy, dělat rychlý pokrok v meditaci a dosáhnout tak zvýšené kvality života. Může být, podobně jako Reiki, posílána na dálku. Na rozdíl od Reiki a Helixu, které mají spíše plošný charakter, Omega má charakter ostře pronikavý. Je tak neobyčejně účinná.

Omega má celkem devět stupňů a mnoho sekundárních variant. Není příliš rozšířena, jelikož její mistři z ní učinili exkluzivní systém na rozdíl od Reiki. Obsahuje mocné čistící symboly odstraňující negativní myšlenkové vzorce, stejně jako intenzifikující symboly pro fyzické, citové, mentální a duchovní léčení a vývoj energetického těla. Rozšiřuje energetické proudy éterického těla, které mají charakter energetických provazů. Skládají se z pěti vláken a nazývají se Nadi. Každý z těchto Nadi vodí jiný typ prány.(Fyzický, emocionální, mentální, intuitivní a integrativní). Většina léčebných metod rozevírá pouze jedno, základní vlákno, kdežto Omega rozevírá všech pět a dosahuje tak maximálního léčení a duchovního růstu. Má vysoce komplexní a mystický charakter a pro praktické účely většiny lidí plně postačují energie jejích nejnižších stupňů. Vyšší stupně jsou určeny pro praktikanty věnující se mystickému životu a výuce energií.

Energii Omegy využívám k rychlému a účinnému zklidnění, k univerzálnímu léčení a k zesílenému zasvěcení do Reiki. Jsem zasvěcena do jejích pěti stupňů a řady sekundárních variant se specifickými účinky.

Omega, Kompletní systém Shakti