ohmCchi Kung (Cchi, qui = energie, kung = úsilí), zvaný také Qui Gong, Chigong, Zhineng, je tisíce let stará energie pocházející z Číny. Používá se různými způsoby, včetně bojových umění. Má mnoho typů a forem. Soustřeďuji se na tři formy této energie, Či Lel, Jarní les a Falun Gong.

Cchi Lel je lékařský Cchi Kung, jenž se používá k léčení, a to jak fyzickému, tak mentálnímu. Byl založen velkomistrem a lékařem Dr. Pang Mingem. Jde o léčivou energii, která se praktikuje především ve formě cvičení; zlepšuje a udržuje zdraví. Mistr Dr. Pang Ming založil na základě svého učení středisko – nemocnici bez léků v Huaxia Zhineng Quigong, nedaleko Pekingu, která je hojně navštěvována lidmi z celého světa. Cchi Lel je rovněž vynikající fyzické cvičení celého těla poněkud podobné Tai Cchi.

Praktikuji dvě úrovně Cchi Kungu –začátečnický a mírně pokročilý.

Jarní les je jednoduchá metoda, kterou založil v USA mistr Chunyi Lin. Zakládá se na mentálním soustředění a otvírání meridiánů pomocí pozic, pohybů a dýchání. Při obou metodách je důležité ztotožnění se a uvědomění si vesmírného prostoru, se kterým jsme v jednotě. Obě metody zároveň využívají různá meditační cvičení, která zklidňují, relaxují a zároveň posilují tělesnou a duševní energii a rozličné léčebné technikz. Praktikuji rovněž dvě úrovně. Druhá úroveň je zaměřena na léč ení druhých.

Falun Gong (Falun Dafa) má charakter spíše jednoduché pohybové meditace, jíž se uvádíme do meditačního stavu. Byl založen mistrem Li Hongzhi 1992 a stal se v Číně natolik populárním, že vedl k rozsáhlým represím a mistr Li byl donucen emigrovat. Tento systém není zaměřen na léčení nemocí, nýbrž na poznání univerzálního zákona, sebeočištění, odpoutání a vytváření nadpřirozených schopností. Falun Gong má tři principy: pravdivost, laskavost, tolerance. Praktikanti Falun Gongu jsou v Číně dlouhodobě pronásledováni. Tato metoda se předává bezplatně.

Cchi Kung